Pentru a înțelege ce înseamnă înscrierea modificărilor cartei, este necesar să înțelegeți ce documente constitutive sunt, ce este inclus în setul lor.

înregistrarea modificărilor aduse charterului
Deci, legislația actuală ladocumentele constitutive includ decizia proprietarului privind înființarea entității de afaceri, statutul, precum și actul constitutiv. În același timp, carta este un document normativ intern care este obligatoriu pentru implementare atât de către fondatori, cât și de întreprinderea însăși, care funcționează sub forma unei entități juridice. Scopul principal al cartei este individualizarea entității comerciale create sub forma unei unități legale a unui participant la cifra de afaceri civilă.

Deci, înregistrarea modificărilor charterului ar trebui făcută în caz de clarificare:

- numele organizației, care implică o schimbare a tipului de activitate;

- locație;

- ordinea organizării activităților;

- obiectul și scopul activității;

- informații privind reprezentările și sucursalele;

- surse de formare a proprietății organizației, etc.

înregistrarea modificărilor în documentele constitutive
Deseori există situații în care toatedocumentele de bază ale întreprinderii trebuie adaptate la relațiile civile în curs de dezvoltare. Prin urmare, înregistrarea modificărilor aduse documentelor constitutive se efectuează în timp util și în acea ordine.

În primul rând, organismul suprem de conducereorganizația este convocată o adunare generală a fondatorilor pentru a aborda problema efectuării unor modificări. Toți fondatorii actuali sau participanții au posibilitatea de a analiza aceste clarificări și li se oferă explicații cu privire la motivele care au determinat o astfel de necesitate de convocare. Toate schimbările sunt acceptate prin votul fondatorilor.

Următoarea etapă este înregistrarea de statmodificări ale documentelor constitutive în termenele stabilite. Aceasta înseamnă trimiterea unei cereri relevante către autoritatea de înregistrare, care verifică modificările aduse pentru a respecta anumite prevederi ale Constituției Federației Ruse și alte legi aplicabile.

înregistrarea de stat a modificărilor
Pe baza rezultatelor analizeiînregistrarea modificărilor aduse charterului sau refuzul este motivat. Autoritatea de înregistrare a statului transmite decizia sa serviciului fiscal la două săptămâni după primirea documentelor constitutive modificate.

Pe baza deciziei pozitive adoptate,autoritatea fiscală înregistrează un registru unic al statului, ceea ce înseamnă că a fost făcută înregistrarea amendamentelor la carta și se ia în considerare noua sa versiune. Astfel, numai din acel moment documentele constitutive modificate au forță juridică.

Dacă modificările se referă la informații despreschimbarea locației unui organism de înregistrare persoană juridică a efectuat intrarea necesară în registrul de stat și trimis la dosarul de înregistrare în același organism, dar noua locație a entității.

</ p>