În Antica Rusă, ordinele au fost date organelorguvernul central. Ele erau numite camere și șantiere, cabane și palate, treimi și sferturi. Se crede că ordinele ca instituții de stat au apărut involuntar, iar prima menționare a acestora în acest rol se găsește în alfabetizarea trimisă Manastirii Vladimir Uspenski de către Marele Duce al Rusiei, Vasile al III-lea.

comanda ambasadoarelor
Un anumit număr de oameni au fost ordonațise ocupă de anumite cazuri specifice - așa că a apărut definiția "ordinului". Ordinele nou create au acționat în numele suveranului și au fost cele mai înalte locuri guvernamentale. Reclamațiile asupra acțiunilor lor au fost luate în considerare numai de către țarul sau de Duma țarului. Comenzile sunt etapele inițiale ale actualelor ministere.

Aspect și scop

Ordinul ambasadorului a luat naștere în 1549 sub Ivan IV. A existat până în 1720. sudebnik 1550 Ivan sistemul de management introduce citație Groaznic, care a fost proiectat pentru a oferi un serviciu public. schelet vechi de aproape 200 de ani a acestui sistem a fost menținut și a fost înlocuit cu mare reformator Petru I. Este responsabilitatea ordinului nou creat a inclus relația cu alte țări, răscumpărări și schimbul de prizonieri, care supraveghează anumite grupuri de „servind oameni“, cum ar fi Don cazacii.

Funcții principale

Ordinul ambasadorial a fost și elunele terenuri din sudul și estul țării. El a fost responsabil pentru trimiterea misiunilor rusești în străinătate și pentru primirea de misiuni străine. În afirmația sa au fost comercianți străini, pe toată durata șederii lor pe teritoriul nostru.

șeful ambasadei a ordinului
Pregătirea textelor negocierilor internaționale a fost făcută, de asemenea, în obligația de a comanda. El a controlat misiunile diplomatice.

Structura corpului

Inițial, ordinul ambasador a constat din Dumadiaconul, sub supravegherea căruia era "tovarășul" (deputatul), 15-17 scribi (rang administrativ inferior) și câțiva interpreți (traducători). În fruntea instituției nou create a fost Prikazny Dyak, care este și ambasadorul ambasadei. În acele zile, funcționarii publici (în afară de clerici) erau numiți funcționari, în special comandanți de ordine sau rânduri mai tinere în boierul Duma.

Structura câștigă greutate

Primul ordin al ambasadorului era condus de IvanMikhailovich Viskovatov, care, înainte de această numire, a servit drept ambasador, funcționar Duma, a fost titularul presei de stat. În fruntea ordinului a fost până la moartea sa, care a venit în 1570. Odată cu creșterea ponderii internaționale a Rusiei, importanța ordinului Posolsky a crescut, iar personalul său a crescut uneori - în 1689 a fost deservită de 53 de scribi în loc de 17 și 22 de interpreți plus 17 interpreți (interpreți).

când a fost stabilită ordinea ambasadoarei
Până la sfârșitul secolului al XVII-lea ordinul ambasadorastfel încât a câștigat puterea că a devenit una dintre cele mai importante părți constitutive ale aparatului central de stat al Rusiei. În acest secol, a plecat de la Oficiul Relațiilor Externe la o structură de stat care are o autonomie considerabilă și puteri largi.

Puncte de reper

Întreaga perioadă a ordinului lui Posolskipot fi descompuse în mod condiționat în conformitate cu trei decalaje epociale ale timpului. Acesta este Timpul Problemelor, restaurarea monarhiei rusești de către Mikhail Romanov, primul țar rus din această dinastie și perioada înfloririi statalității care a venit sub țarul Aleksei Mikhailovici.

Reprezentanți străluciți

Din 1621, atunci Ivan Tarasievich Gramotinșeful ordinului lui Posolski, a început să se pregătească pentru informarea sistematică a țarului despre starea lucrurilor din alte țări. Ele au fost extrase din periodicele țărilor, precum și din observațiile și concluziile ambasadorilor. Aceste "scrisori de la Vestal" erau de fapt primul ziar rusesc. Trebuie să spun câteva cuvinte despre acest capitol al optulea al ordinului Posolsky separat. Și-a început cariera ca scriitor, și de trei ori cu diferiți regi, el a deținut cel mai înalt post al ordinului Posolsky. În vremuri tulburi, a fost unul dintre cei mai proeminenți politicieni.

Povytya

Structura ordinului a fost împărțită în ramurimunca de birou pe criterii teritoriale (creștere). Au fost cinci în total. Funcțiile Ordinului Ambasador, conform acestor cinci unități documentare, au fost distribuite după cum urmează: prima etapă a cuprins țările din Europa de Vest - Anglia și Franța, Spania și Sfântul Imperiu Roman, precum și statele papale. Al doilea summit a vizat relațiile cu Suedia, Polonia și Țara Românească (sudul României moderne), Moldova, Turcia și Crimeea, Olanda, Hamburg.

grefier al ordinului ambasadei
Relațiile cu Danemarca, Brandenburg șiCourland a fost ocupată de a treia filială în ordine, care se ocupă de munca de birou a acestor țări. Persia, Armenia, India și statul Kalmyk au fost responsabile pentru etapa a IV-a. Ultima cincea se referea la interconectările cu China, Bukhara, Khiva, statul Zhonggar și Georgia.

Sfera muncii este în creștere

De la momentul în care a fost stabilitOrdinul ambasadorului, el a fost acuzat de conducerea generală a politicii externe a țării. Din a doua jumătate a secolului al XVII-lea urmează următoarele ordine: Marele Ducat al Lituaniei, Smolensk și Malorossiysk. De asemenea, a fost stocată arhiva documentelor externe și interne importante acumulate în timp.

Șefii ordinului

Cu importanța internațională crescândă a Rusiei, diaconulOrdinea lui Posolsky este înlocuită de reprezentantul statului feudal suprem, boier, iar instituția însăși din 1670 este numită "Ordinul de Stat al Ambasadei".

comanda ambasadoarelor
Pe întreaga perioadă a existenței PosolskiPostul capului său a fost înlocuit cu 19 lideri. Ultima a fost contele și primul cancelar al Imperiului Rus, un apropiat al lui Petru cel Mare Gavriil Golovkin. Ca urmare a reformelor din biroul lui Petru I Ambasadorial a fost stabilit că Colegiul Afacerilor Externe, a fost înlocuit în 1720.

</ p>