Uniunea vamală se formează cu scopul de a creaun singur teritoriu și în cadrul acestuia există taxe vamale și restricții economice. Excepție sunt măsurile compensatorii, de protecție și antidumping. Uniunea vamală implică aplicarea unui tarif vamal unic și a altor măsuri destinate să reglementeze comerțul cu mărfuri cu țări terțe.

definiție

Uniunea vamală este uniunea mai multorStatele părți care desfășoară activități comune în domeniul politicii vamale. Taxele vamale și frontierele între participanți sunt, de asemenea, eliminate, iar pentru alte state este introdus un tarif vamal unic.

poveste

Prima astfel de unire a apărut în secolul al XIX-lea, cu participarea Franței și Monaco.

uniunea vamală este

La începutul secolului al XX-lea, autoritățile vamaleUniunea este Elveția și Principatul Liechtenstein. De asemenea, puteți cita ca exemplu încheierea secolului XX, Acordul General pentru Tarife și Comerț, Comunitatea Economică Europeană a fost înființată în 1957, care a eliminat toate restricțiile privind comerțul între părți, și a stabilit un tarif vamal comun pentru comerțul cu țările terțe. În 1960, sa format Asociația Europeană a Liberului Schimb, care a eliminat taxele vamale și restricțiile cantitative asupra comerțului membrilor asociației.

În țările CEE și EFTA,există diferențe în reglementările vamale și nu există obligații comune în comerț, în țările socialiste nu există o Uniune vamală, însă au fost încheiate acorduri care presupun cooperare și asistență reciprocă în probleme vamale.

Au fost introduse documente, metode și formulare uniceînregistrarea încărcăturii ca expoziție și târg. Au fost semnate acorduri pentru simplificarea înregistrării la vamă. Aceste acorduri accelerează circulația bunurilor, întăresc piața mondială și previn orice fel de încălcări.

uniunea vamală tajikistan

În 2010, a fost o Uniune vamală unicăcare includea Rusia, Kazahstan și Republica Belarus. Aceasta implică crearea unui teritoriu vamal unic și oferă toate funcțiile de control.

În acest an, Kârgâzstanul sa alăturat Uniunii vamale, în timp ce Rusia își consolidează pozițiile.

Adoptarea uniunii vamale

La 6 octombrie 2007, a fost încheiat Tratatul dintre Federația Rusă, Republica Belarus și Kazahstan privind tranziția către o Uniune vamală unică.

Începând cu 1 iulie 2010, în conformitate cu codul vamal, a început să funcționeze teritoriul vamal unificat al celor trei țări membre.

uniune vamală rusia russia

Eliminat declararea și înregistrarea la vamăla granițele acestor trei state. Bunurile pot fi mutate fără înregistrare, ceea ce elimină apariția costurilor. Ele se mișcă mult mai ușor și reduc costul livrării bunurilor.

În viitor, UnificatSpațiul Economic (SES) cu o piață unică de servicii funcțională, care, pe lângă comerț, include servicii și o serie de alte domenii de activitate.

Anul 2015 al Uniunii vamale a fost marcat de un noueveniment. Intrarea următorului membru al organizației introduce unele schimbări în geopolitică. Iar noua structură a organizației vamale a organizației (Kârgâzstan, Rusia, Kazahstan și altele) va extinde relațiile comerciale în țările TC.

Informații generale

Uniunea vamală este o asociație îndreptată sprecreșterea nivelului economic în statele participante. Piața creată are peste 180 de milioane de persoane cu o cifră de afaceri de 900 de miliarde de dolari.

Concluzia Uniunii vamale a permis mărfurilor să se deplaseze liber pe întreg teritoriul cu efectul controlului universal.

În cazul în care exportul este documentat, nu se solicită achitarea accizelor, iar cota de TVA este zero.

aderarea la uniunea vamală

În cazul importului de bunuri în Rusia din Kazahstan și Belarus, autoritățile fiscale rusești percep accize și TVA. Uniunea vamală este o formă ușoară și profitabilă de interacțiune.

structură

Participanți la organizarea Uniunii vamale (Uniunea vamală):

- Rusia și Kazahstan (începând cu 1 iulie 2010).

- Belarus (din 06/07/2010 an).

- Armenia (din 10/10/2014).

- Kârgâzstan (din 08/05/2015).

Candidații pentru înscriere:

- Tadjikistan.

- Siria.

- Tunisia.

Aderarea la Uniunea vamală a țărilor candidateeste considerată în viitorul apropiat. Extinderea organizației poate îmbunătăți piața mondială. Intrarea țărilor candidate în Uniunea vamală (Tadjikistan, Siria, Tunisia) este o perspectivă pentru țările mai dezvoltate prin extinderea pozițiilor lor.

Organele de conducere

Organul suprem de conducere este Consiliul Internaționalșefii de stat și de guvern. De asemenea, potrivit acordului, a fost înființată Comisia Uniunii Vamale, care este un organism permanent de reglementare.

tc uniune vamală

Cele mai înalte organisme ale instituției în 2009 au efectuat măsuri complexe care au permis consolidarea bazei contractuale și juridice a uniunii vamale.

Conform deciziei președinților țărilor participante la sindicato comisie economică a fost înființată ca un organism de reglementare permanent al guvernului supranațional, subordonat Consiliului Economic Eurasian superior.

Principalele avantaje

Principalele avantaje ale uniunii vamale pentru entitățile comerciale în comparație cu zona de comerț liber sunt:

  • În teritoriile Uniunii vamale, cheltuielile pentru crearea, prelucrarea și circulația mărfurilor au scăzut semnificativ.
  • Costurile de timp și de finanțe generate de barierele administrative s-au diminuat considerabil.
  • Numărul de proceduri vamale care sunt obligatorii pentru trecerea la importul de mărfuri din țări terțe a scăzut.
  • Au devenit disponibile piețe noi pentru bunuri.
  • Unificarea legislației vamale a dus la simplificarea acesteia.

Uniunea vamală și OMC

În procesul de creare a Uniunii vamale, s-au exprimat numeroase preocupări cu privire la contradicția normelor uniunii vamale cu normele OMC.

starea uniunii vamale

În 2011, organizația și-a rezumat toate standardele în conformitate cu standardele OMC. Dacă statele Uniunii vamale aderă la OMC, normele OMC vor fi considerate prioritare.

În 2012, Rusia a aderat la OMC, care a condus laactualizarea Tarifului Vamal Uniform pentru țările Uniunii Vamale în conformitate cu cerințele OMC. Nivelul de 90% din taxele la import a rămas același.

Conflicte interne

În noiembrie 2014, importul de carne de laBelarus către Rusia. Volumul a fost de aproximativ 400 mii tone. În același timp, partea rusă a luat măsuri pentru a întări controlul asupra mărfurilor care trec frontiera cu Belarus, ceea ce contravine normelor simplificate pentru transportul de mărfuri care operează pe teritoriul Uniunii vamale.

Observatorii au observat o bună combinațiemecanismul Uniunii vamale și mecanismul de reexportare a mărfurilor europene interzise în Rusia. De exemplu, importul de pește din Belarus, care este închis la mare, în Rusia, a crescut cu 98%.

Președintele belgian A.G. Lukashenka a fost indignat de interdicțiile părții ruse și a acuzat Rusia de încălcarea regulilor Uniunii vamale și de nerespectarea normelor drepturilor internaționale.

Prin semnele observatorilor, există un element în reguli,conform căruia, în cazul impunerii de restricții din partea Rusiei asupra comerțului și transportului de mărfuri, partea belarusă are dreptul să nu respecte termenii contractului.

starea uniunii vamale

În 2015, Belarusul sa întors la rusăcontrolul transfrontalier, încălcând astfel condițiile acordului CEEA. De asemenea, sa anunțat că rublele vor fi abandonate atât din moneda de decontare, cât și din revenirea așezărilor în dolari SUA. Experții ruși cred că într-o astfel de situație integrarea regională este atacată.

critică

În 2010, forțele de opoziție au încercat să organizeze un referendum pentru denunțarea acordurilor. Kazahstanul a făcut o plângere privind încălcarea drepturilor suverane.

De asemenea, s-au făcut observații critice ale Uniunii vamale cu privire la următoarele elemente:

  • Condițiile de comercializare și certificarea mărfurilor sunt slab dezvoltate.
  • Condițiile OMC au fost impuse de Rusia asupra Kazahstanului și Belarusului, care nu sunt membre ale organizației menționate mai sus.
  • Veniturile și încasările sunt pretins distribuite nedrept între țările participante.
  • Uniunea vamală nu este favorabilă ca un proiect pentru participanții actuali și potențiali.

Între timp, studiile indică faptul că, din mai multe motive ideologice, Uniunea vamală îi aduce beneficii participanților în grade diferite.

Sa afirmat, de asemenea, că Uniunea vamală este o fantomă, nu este viabilă ca o entitate politică artificială.

Opinii în societate

În 2012, Centrul pentru Studii de Integrarela Banca de Dezvoltare Eurasiatică a fost efectuat un studiu sociologic. Sondajul a implicat țările CSI și Georgia. A fost întrebată: "Ce părere aveți despre faptul că economiile din Belarus, Kazahstan și Rusia s-au unit?". Următoarele răspunsuri au fost primite din partea țărilor care intră și pretind să se alăture uniunii vamale:

- Tadjikistan: "pozitiv" 76%, "indiferent" 17%, "negativ" 2%.

- Kazahstan: "pozitiv" 80%, "indiferent" 10%, "negativ" 5%.

- Rusia: "pozitiv" 72%, "indiferent" 17%, "negativ" 4%.

- Uzbekistan: "pozitiv" 67%, "indiferent" 14%, "negativ" 2%.

- Kârgâzstan: "pozitiv" 67%, "indiferent" 15%, "negativ" 8%.

- Moldova: "pozitiv" 65%, "indiferent" 20%, "negativ" 7%.

- Armenia: "pozitiv" 61%, "indiferent" 26%, "negativ" 6%.

- Belarus: "pozitiv" 60%, "indiferent" 28%, "negativ" 6%.

- Ucraina: "pozitiv" 57%, "indiferent" 31%, "negativ" 6%.

- Azerbaidjan: "pozitiv" 38%, "indiferent" 46%, "negativ" 11%.

- Georgia: "pozitiv" 30%, "indiferent" 39%, "negativ" 6%.

Expertize

Potrivit secretarului Comisiei Uniunii vamaleSerghei Glazyev, TC este benefic atât în ​​termeni de geopolitică, cât și din punct de vedere economic. Aceasta este o realizare importantă care oferă multe beneficii incontestabile statelor participante.

Potrivit șefului FTF al Rusiei AndreyBelyaninov la conferința din 2009, Uniunea vamală la începutul funcționării sale va crea probleme pentru autoritățile de afaceri și vamale, dar aceasta nu este altceva decât o perioadă de tranziție.

Președintele Republicii Belarus Alexandru Lukașenkodefinește Uniunea vamală drept următorul pas către crearea unui spațiu economic unic, care va fi forma corectă a relațiilor economice dintre țările participante.

</ p>