Activitatea de investiții a oricărei întreprindericonstă într-un proces deliberat de identificare a resurselor investiționale necesare pentru el, identificarea instrumentelor eficiente sau a obiectelor investiționale, formarea unui program de investiții echilibrat în anumite parametri și asigurarea implementării acestuia.

Un ajutor imens în rezolvarea investițieiactivitatea este furnizată printr-un astfel de proces ca o analiză a activității investiționale a întreprinderii. Cu ajutorul acestui instrument ca o analiză a eficienței investițiilor vor dezvolta tactici și strategii de investiții în companie, există o justificare pentru planurile și în deciziile de management, să monitorizeze punerea în aplicare a deciziilor și a planurilor, precum și identificarea potențialelor rezerve de eficiență a investițiilor, există o evaluare a financiare și reale proiecte de investiții atât în ​​general pentru întreprindere, cât și separat pe tipuri de activități.

Analiza activității investiționale a întreprinderiiuna dintre cele mai importante componente ale managementului investițiilor, care, de fapt, este un mecanism de gestionare a activităților de investiții. Conceptul de management al investițiilor este o sferă și un domeniu de cunoaștere economică, nu numai în țara noastră, ci și în multe țări din străinătate. Ca concept de hotel, acest termen a fost format la mijlocul secolului trecut. Analiza activității de investiții a întreprinderii este rezultatul obținerii Premiilor Nobel la unii oameni de știință remarcabili din domeniul managementului investițiilor.

Pentru țara noastră, sistemul de analiză se află înstadiul de dezvoltare și formare. Acest lucru se datorează, în mare parte, cadrului imperfect de reglementare și legal al statului, precum și lipsei de specialiști calificați în acest domeniu. Cu toate acestea, factorul cel mai activ și cel mai important care nu permite introducerea pe o scară largă a unei analize a activității investiționale a companiei este absența unei piețe cu valori mobilizate în mod activ, precum și o neîncredere semnificativă a investitorilor din aceasta.

Analiza eficienței investițiilor joacă un rol deosebitrol în gestionarea activităților de investiții în întreprindere. Pentru a gestiona calitativ și eficient procesul investițional, este necesar să avem o idee clară despre progresul planului de afaceri, rezultatele activității economice, precum și tendințele schimbărilor actuale ale economiei întreprinderii și ale piețelor de acțiuni, precum și natura lor. Iar înțelegerea acestor procese și înțelegerea lor se realizează prin analiză. În același timp, informațiile primite sunt supuse unei prelucrări inițiale speciale, pe parcursul căreia rezultatele sunt comparate în domeniul investițiilor și date pentru intervale de timp similare anterioare, și se fac comparații suplimentare cu indicatori similari în alte întreprinderi și firme. De asemenea, în analiză, influența diferiților factori este determinată de valoarea indicatorilor de performanță, se identifică eventualele erori și deficiențe, oportunitățile care nu au fost folosite și realizate, perspectivele viitoare și multe altele.

Un astfel de indicator ca analiza volumuluiactivitatea de investiții, care este una dintre cele mai importante componente ale analizei globale a activităților de investiții, care permite dezvoltarea și dezvoltarea soluțiilor necesare în domeniul managementului. Iată de ce acest tip de analiză este etapa anterioară în adoptarea deciziilor și acțiunilor pe care le-au luat liderii întreprinderii. Analiza este baza științifică a proceselor investiționale, care asigură eficiența și obiectivitatea. Ca o funcție, analiza eficienței investițiilor este în strânsă legătură cu contabilitatea, planificarea generală și prognozele activității economice a întreprinderii.

</ p>