Bugetul veniturilor și cheltuielilor oricărei întreprinderieste împărțit în două părți principale ale veniturilor și cheltuielilor. Veniturile și cheltuielile sunt aspecte economice deosebite ale distribuirii unei părți din produsul național brut sau categorii economice unice, fiecare fiind responsabil de o anumită parte a dezvoltării întreprinderii. Veniturile reprezintă baza financiară a activităților organizației, iar cheltuielile sunt satisfacerea nevoilor publice și de producție.

Bugetul veniturilor și cheltuielilor organizațieila nivel de stat implică mai multe probleme juridice, care sunt stipulate în documentele și cerințele relevante. Codul bugetar al Federației Ruse a stabilit un ordin prin care se indică faptul că veniturile organizațiilor bugetare din activitatea antreprenorială fac obiectul contabilității obligatorii, pentru care bugetul veniturilor și cheltuielilor acestei întreprinderi este responsabil. Bugetul veniturilor și cheltuielilor Federației Ruse este o unitate a legislației de stat, diverse forme de raportare și clasificare bugetară a sistemului și alte aspecte ale activității statului.

Condiția principală pentru eficiență și suficientăfuncționarea întregului proces bugetar este reglementarea în timp util a surselor de venit ale întreprinderii și o analiză a obiectivelor costurilor necesare. Un buget bine elaborat al veniturilor și cheltuielilor facilitează verificarea datelor bugetare, estimărilor, dinamicii costurilor și veniturilor întreprinderii. Pentru confort, există o anumită clasificare, care vă permite să comparați veniturile și cheltuielile pentru rapoartele furnizate.

Bugetul de venituri și cheltuieli, precum șiredistribuirea profiturilor este aproape locul principal în contabilitate. În același timp, funcția sa principală este de a reflecta și de a determina rezultatele financiare ale întregii întreprinderi pentru perioada anterioară. În același timp, venitul unei întreprinderi este înțeleasă ca o creștere a beneficiului economic ca urmare a primirii de active, ceea ce duce la o creștere a bunăstării financiare a acestei organizații. Cheltuielile organizațiilor reprezintă o scădere a beneficiului economic datorat pierderii de active, ceea ce duce la o scădere a capitalului financiar al acestei întreprinderi. Bugetul pentru venituri și cheltuieli este, în acest caz, bazat în principal pe principiile contabilității sau pe certitudinea temporară a faptelor de activitate organizatorică și economică.

Un moment important în organizarea contabilitățiifondurile bugetare reprezintă regula de estimare a valorii veniturilor și cheltuielilor. În acest caz, suma veniturilor nu este mai mare decât valoarea primită de organizație în schimbul bunurilor, produselor sau serviciilor pe care le oferă. Tipurile de venituri și cheltuieli în funcție de direcțiile de activitate sunt împărțite pe cheltuieli și venituri ale activității obișnuite și din alte încasări. În același timp, soldul veniturilor și cheltuielilor este o substanță foarte fragilă, deoarece poate varia considerabil în diferite limite, chiar și într-o lună.

Pe baza acestor și a altor principii și reguli, bugetulveniturile și cheltuielile pot ajuta la identificarea rezultatului financiar al întreprinderii pentru perioada anterioară. În conformitate cu principiile contabile de bază - principiul unei certitudini temporare a faptelor organizatorice și a activităților economice, este posibil să se determine cu precizie cea mai mică poziție financiară în acest moment, dar nu se poate calcula valoarea dorită a erorii în conformitate cu recunoaștere Regulă și evaluare a cheltuielilor și veniturilor.

Bugetul veniturilor și cheltuielilor întreprinderii este o componentă importantă a dezvoltării corecte a oricărei întreprinderi care poartă în sine cele mai importante informații despre fiabilitatea și rentabilitatea acestei organizații.

</ p>