Analiza modernă a rezultatelor financiareactivitatea întreprinderii trebuie să ia în considerare cu siguranță un indicator precum competitivitatea întreprinderii pe piață. Avantajele competitive permit întreprinderilor să ofere pe piață un produs pe care consumatorii sunt gata să îl cumpere și să-l plătească.

Printre formele de manifestare a acestor avantaje care ar trebui incluse în analiza costului de producție în întreprindere, trebuie menționate următoarele:

1) stabilitatea indicatorilor macroeconomici în România;țară; avantaj în producție, resurse umane și financiare; stimularea cererii pentru acest produs; efectele "scării de producție", "activitățile și experiența profesională a lucrătorilor"; "Flexibilitatea" întreprinderii;

2) avantajele de natură tehnică și tehnologică;

3) avantajele de natură structurală, oferind un efect sinergie;

4) avantajele infrastructurii pieței;

5) avantajele naturii de marketing, determinate de nivelul de furnizare a informațiilor de piață întreprinderii;

6) avantaje bazate pe luarea în considerare a impactului schimbărilor demografice asupra segmentelor de piață;

7) avantaje legislative;

8) avantaje bazate pe factori natural-climatici și geografici.

Așa cum rezultă din analiza rezultatelor financiareelementul principal în formarea acestor avantaje este dezvoltarea strategiei sale competitive. Prin integrarea interacțiunii tuturor componentelor micromodelului economiei, soluționează problema atingerii obiectivelor strategice prin managementul pieței, adaptarea întreprinderii la noile cerințe ale pieței și la condițiile de avantaj competitiv. În mod similar, strategia competitivă formulată permite cea mai eficientă analiză a prețului de cost al produselor industriale și distribuția resurselor limitate ale întreprinderii în domeniile managementului, ținând cont de schimbările din mediul de piață.

Pentru a spori avantajele companiei,alegeți una dintre strategiile progresive, ale căror caracteristici ar trebui să țină cont de analiza performanței financiare a întreprinderii. Iată câteva dintre aceste strategii:

1. Leadership privind costurile, care se bazează pe reducerea costurilor de producție prin minimizarea salariilor în întreprindere și reducerea prețurilor pentru produse. Această strategie ia în considerare productivitatea muncii și, de obicei, este asociată cu efectul "curbei de experiență".

2. O diferențiere largă se realizează prin diferite forme de activități de marketing. Diferențierea caracteristicilor produselor poate lua forma imaginii, aspectului etc.

3. Costuri optime - permite unei întreprinderi să ofere cumpărătorilor de produse să-și simtă valoarea prin utilizarea unei combinații de diferiți parametri de diferențiere.

4. Focalizat (tehnologia de nișă de piață) se concentrează pe un segment îngust al pieței, unde întreprinderea domină prin reducerea costurilor.

5. Strategia de diferențiere concentrată - implică creșterea diferențierii bunurilor care îndeplinesc pe deplin gusturile și cerințele cumpărătorilor unui anumit segment de piață.

Așa cum reiese din experiența de realizare a datelorstrategii, aplicarea acestora ar trebui să fie însoțită de o monitorizare atentă a dinamicii succesului prezenței companiei pe piață. Analiza performanței financiare a întreprinderii ar trebui să acționeze ca instrumentul cel mai optim pentru această monitorizare și dezvoltare a acțiunilor corective necesare întreprinderii pentru a menține o competitivitate ridicată atât pe piața internă a consumatorilor, cât și în cazul activității economice internaționale.

</ p>