Structura organizațională este aSistemul de management, care ține cont de compoziția, subordonarea și interacțiunea dintre elementele principale. După cum arată practica, există legături între ele, care sunt împărțite în mai multe grupuri. Să le analizăm mai detaliat.

Relațiile liniare sunt necesare dacăîntre departamentele de diferite niveluri în management există o subordonare directă. În acest caz, managerul liniei inferioare este subordonat doar supraveghetorului imediat.

Relațiile funcționale sunt caracterizate de prezența interacțiunii managerilor care îndeplinesc o serie de funcții la toate nivelurile. Între ele nu există o subordonare administrativă.

Există legături inter-funcționale între ramuri de același nivel în management.

Structura organizatorică are o tipologie specială. Să ne ocupăm mai degrabă de caracteristicile sale.

Structura organizatorică liniară esteSistemul cel mai simplificat, în cadrul căruia există o interacțiune cu un singur canal. Fiecare subordonat are un singur conducător care dă ordine unice, controlând și îndrumând acțiunile angajatului.

Analiza structurii organizatorice a întreprinderii, întocmită pe baza legăturilor liniare, ne permite să ne distingem următoarele avantaje:

  • claritatea relațiilor;
  • capacitatea de reacție;
  • grad ridicat de responsabilitate a managerilor individuali;
  • Costuri reduse de întreținere pentru personalul managerilor.

Controlul liniar este ideal pentru întreprinderile mici.

Structura organizatorică a liniei de comandăFolosit în departamente și magazine de administrare. În acest caz, menținerea unui singur om este păstrată atunci când managerul pregătește decizii, misiuni și comenzi pentru artiștii interpreți sau executanți. Dar acest lucru se face cu ajutorul analiștilor care colectează, analizează și sintetizează informații. Aceste departamente elaborează proiecte de regulamente și documente.

Structura organizatorică funcționalăprevede o împărțire a funcțiilor în management între departamente și departamente. Acest lucru va face posibilă dispersarea și încredințarea activității administrative și manageriale unui personal mai calificat. Pentru ca un astfel de sistem să fie eficient, este necesară o reconciliere complexă între servicii pentru a pregăti un document important. În acest caz, eficiența întregii lucrări este redusă, iar termenele pentru luarea deciziilor sunt mai lungi.

Structura organizatorică divizatăimplică prezența unor funcții strategice și generale de management corporativ. Vorbim despre activități financiare, despre dezvoltarea strategiei companiei și așa mai departe. Managementul se concentrează, de obicei, pe cel mai înalt nivel de administrare, descentralizarea funcțiilor operaționale, care se transferă la unitățile de producție. Ca rezultat, există un răspuns flexibil la schimbările externe, adoptarea rapidă a deciziilor manageriale și îmbunătățirea calității acestora. Printre principalele deficiențe se poate identifica faptul că există o creștere a numărului de șefi de personal și a costurilor de întreținere.

O structură organizațională matricală implicăformarea de legături tematice-specializate, grupuri de proiect. Ele sunt formate din cei mai experimentați și competenți angajați, care sunt subordonați acestui lider doar temporar. După terminarea lucrărilor, toți se întorc la unitatea lor funcțională.

În concluzie, trebuie notat următoarele. În practica economică, orice sistem, fie că este vorba de structura organizatorică a unui restaurant, a unei bănci sau a unei întreprinderi mari, utilizează o combinație de tipuri distincte.

</ p></ p>