Evaluarea situației financiare a organizațieieste implementat utilizând un sistem sau un set de coeficienți. Acești indicatori sunt concepuți pentru a caracteriza stabilitatea financiară și a fi responsabili pentru poziția stabilă a companiei.

Poziția financiară a entității poate fi luată în consideraredurabile în cazul în care pot fi acoperite până la 50% din resursele financiare pe propria cheltuială. În același timp, întreprinderea trebuie să utilizeze în mod eficient aceste resurse, să respecte reglementările privind decontarea, creditul și disciplina financiară și să fie solvabilă. Situația financiară a societății se poate spune după analiza lichidității, evaluarea stabilității financiare și a solvabilității.

Raportul de finanțare aratăstabilitatea economică a mediului economic în care întreprinderea își desfășoară activitatea principală. Sunt luate în considerare rezultatele sale de funcționare, reacția efectivă și activă la orice schimbare a factorilor externi și interni.

Sustenabilitatea financiară a oricărei companii ar trebuipe baza unui excedent stabil de venituri față de cheltuieli, a utilizării eficiente a numerarului, a unui proces de producție neîntrerupt. Raportul de finanțare este calculat pe baza activităților de producție și economice ale entității și este unul dintre principalii indicatori ai durabilității companiei.

Cât de bine gestionează întreprinderea safluxurile financiare de la o anumită dată ne permite să caracterizăm analiza corespunzătoare a sustenabilității finanțării. Foarte important în acest caz este conformitatea finanțării cu cerințele pieței și trebuie să respecte direcțiile strategice de dezvoltare a entității de afaceri.

Pentru a evalua situația economică actuală șieste raportul de finanțare calculat de raportul dintre sursele proprii și fondurile împrumutate ale întreprinderii, pe baza datelor din bilanț. Acest indicator trebuie să determine în ce proporție activele sunt constituite din capitaluri proprii. Acest factor caracterizează independența entității de afaceri din surse financiare externe.

Cu o situație economică favorabilărata de finanțare a întreprinderilor ar trebui să fie mai mare decât una. Cu o valoare mai mică decât una, există un risc de insolvabilitate. Și va fi extrem de dificil pentru întreprindere să obțină un împrumut în instituțiile bancare.

O altă măsură importantă de eficacitatedurata de viață a întreprinderii este coeficientul de finanțare durabilă. Acesta este determinat de raportul dintre valoarea totală a datoriilor pe termen lung și capitalul propriu în moneda bilanțului.

Acest indicator reflectă acea parte a activelorÎntreprinderea, care poate fi finanțată din surse permanente. Cu alte cuvinte, ponderea surselor de finanțare pe termen lung utilizate în activitatea economică.

Orice întreprindere are unul dintre obiectivele sale principalear trebui să fie asigurarea stabilității activităților pe termen lung. Realizarea unor rezultate financiare pozitive este posibilă numai cu dependență scăzută față de investitori și creditori. Astăzi există o tendință ca fondurile proprii să fie investite în producție în cantități minime, iar principala "perfuzie" a finanțării este efectuată în detrimentul fondurilor împrumutate. De aceea importanța indicatorului de sustenabilitate financiară are o importanță deosebită. La urma urmei, doar acest coeficient va arăta dependența întreprinderii de sursele financiare externe. Pe lângă utilizarea acestui raport, analiza stabilității financiare poate fi efectuată utilizând indicatorii "active nete".

</ p></ p>